Kraina Smaku

Kraina Smaku

Rozmieszczenie gości na weselu jest jednym z niełatwych zadań, z którymi musi zmierzyć się przyszła para młoda. Idealnie byłoby rozmieścić gości tak, by wszyscy byli zadowoleni ze swoich miejsc, zachowując przy tym zasady etykiety. Istnieje wiele sposobów na rozmieszczenie gości przy stołach. Warto przeanalizować kilka z nich i wybrać najbardziej odpowiednią opcję.

Jak rozmieścić stoły?

Planowanie miejsc dla gości na weselu trzeba rozpocząć od ustalenia sposobu rozmieszczenia stołów. Są one najważniejszym elementem na sali weselnej. Istnieją dwie główne konfiguracje rozstawienia stołów: zamknięta i rozrzucona. W pierwszej wersji stawia się jeden stół dla wszystkich gości. Może mieć on kształt prostokąta, kwadratu, owalu, koła, liter U, T lub E. W tym przypadku para młoda zajmuje miejsce w dobrze widocznym dla wszystkich gości punkcie.
W wersji rozrzuconej w najbardziej widocznym miejscu sali stawiany jest stół dla pary młodej. Wokół niego znajdują się stoły dla najważniejszych osób. Żaden stół nie powinien znaleźć się za plecami pary młodej.
Według etykiety miejsce po prawej stronie powinna zajmować panna młoda.

Czym kierować się wybierając miejsca siedzące dla gości?

Istnieje kilka możliwości kogo na przyjęciu weselnym usadzić obok pary młodej. Najbliżej powinny znajdować się najważniejsze osoby, jednak to od państwa młodych zależy wybór, kim one będą. Zwykle jest to najbliższa rodzina, a więc rodzice i rodzeństwo. Mogą być to również świadkowie. Para młoda może również siedzieć sama przy stole, chociaż nie jest to bardzo popularne rozwiązanie, więc może wywołać zdziwienie gości.
Przy stołach powinno sadzać się na zmianę kobietę i mężczyznę.
Ważne jest to, aby dopasować osoby siedzące obok siebie. Warto zastanowić się, czy są wśród gości osoby, które za sobą nie przepadają. Nie ma sensu narażać ich na nieprzyjemną atmosferę. Przyjaciół i znajomych najlepiej usadzić tak, aby mieli jakieś cechy wspólne — wiek czy zainteresowania.
W przypadku stołu zamkniętego można zastosować zasadę podzielenia gości na rodzinę panny młodej i pana młodego.

Pokaż na mapie