Kraina Smaku

Kraina Smaku

Wycieczka w góry wiąże się nie tylko z wędrówkami po malowniczych szlakach. Czasami również zdarza się tak, że trzeba zostać w apartamencie. Mowa tutaj przede wszystkim o sytuacji, w której występują zagrożenia lawinowe. Jakie są ich stopnie, co trzeba wiedzieć na ich temat i kiedy lepiej nie udawać się na trekking?

Pierwszy i drugi stopień zagrożenia lawinowego 

Możemy wymienić pięć stopni zagrożenia lawinowego. Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat każdego z nich, aby wiedzieć, kiedy można udać się na wędrówkę, a kiedy lepiej zostać w apartamencie w Zakopanem czy w innym miejscu. Pierwszy stopień oznacza, że pokrywa śnieżna jest dobrze związana i stabilna, w związku z czym lawina może pojawić się jedynie w razie dużego obciążenia dodatkowego.

W praktyce oznacza to, że mamy do czynienia z dobrymi warunkami (szczególną ostrożność trzeba zachować na bardzo stromych stokach). W przypadku drugiego stopnia mamy do czynienia z podobną sytuacją, jednak wówczas niekiedy może występować jedynie umiarkowane związanie śniegu. Warunki mogą być częściowo niekorzystne. W związku z tym trzeba ocenić lokalne zagrożenie.

Kolejne stopnie zagrożenia lawinowego 

W przypadku kolejnych stopni zagrożenia konieczne może okazać się pozostanie w lokalnej restauracji w Zakopanem z uwagi na warunki. Warto wiedzieć, że:

  • przy trzecim stopniu możliwe jest wyzwolenie lawiny przy małym obciążeniu, a warunki są w znacznej mierze niekorzystne,
  • przy czwartym stopniu pokrywa jest słabo związana, a warunki zdecydowanie niekorzystne – nie zaleca się wychodzenia w wysokogórski teren,
  • przy piątym stopniu pokrywa jest bardzo niestabilna, a warunki skrajne – wówczas najlepiej zaniechać wszystkich wyjść w góry i pozostać w obszarach, które są nim nieobjęte.
Pokaż na mapie